تعرفه تبلغات عنوان عنوان عنوان

راحت و بدون دردسر میان مطالب ما بگردید

درسنامه و تست فصل اول حسابان یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

جزوه فصل اول حسابان یازدهم

درس اول و دوم

درس اول مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی

درس دوم معادلات درجه دوم

متن صفحه اول جزوه فصل اول حسابان یازدهم

اگر بخواهیم مجموع اعداد طبیعی از ۱ تا n را که با sn نمایش میدهیم محاسبه کنیم کافی است این مجموعه را یکبار از اول به اخر و بارد دیگر از اخر به اول نوشته و با هم جمع کنیم.

مثال: مجموع اعداد ۱ تا ۱۰ بدین صورت میشود.

sn=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

+

sn=10+9+8+7+6+5+4+3+2+1

در نتیجه داریم:

۲sn =110→sn=110/2=55

جزوه فصل اول حسابان یازدهم
MOTAVASETE2
4 ماه پیش
431 views
ادامه مطلب
نام پلن مکان تبلیغات سایز پلن قیمت (تومان)
A1 بالای سایت ۴۶۸×۶۰
A2 بالای تمام پست ها ۴۶۰×۶۰
A3 بلوک چپ و راست ۱۲۰×۲۴۰
A4 در ادامه مطالب ۴۶۰×۶۰
AT تبلیغات متنی -